24 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA

HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5960                                                                                                Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 6 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/3/2010