24 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE

PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 5959                                                                                                Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 28 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/3/2010