24 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVAK CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDAKİ ASKERİ MEZARLIK ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5958                                                                                                Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 2 Kasım 2009 tarihinde Bratislava’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/3/2010