20 Mart 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27527

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR

(EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM

BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN

TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE ((AT) 715/2007)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğe ((AT) 715/2007) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının hükümleri,  tip onayı mevcut sıkıştırma ateşlemeli motorlu M1 kategorisi araçlar için 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.