26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/104

             1 – Tokat İli Başçiftlik İlçesi Merkez Bucağı Asar Köyünün, aynı ilin Niksar İlçesi Merkez Bucağına bağlanmasının reddine dair 3/7/2008 tarihli ve B.05.0.İLİ.0.06.00.01.601-60-24 sayılı Bakanlığımız işlemi Tokat İdare Mahkemesinin 14/9/2009 tarihli ve Esas No: 2008/434, Karar No: 2009/427 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

             2 – 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi amir hükmü uyarınca, Tokat İli Başçiftlik İlçesi Merkez Bucağı Asar Köyünün, aynı ilin Niksar İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

25/2/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı