26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2010/154

             Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda boş bulunan üyeliklere ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                            F. ÇELİK                          B. YILDIRIM                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                  Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı

          M. AYDIN                         S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

         C. YILMAZ                        B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.             İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

24/2/2010 TARİHLİ VE 2010/154 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

                                              Adı ve Soyadı                                                    Görevi

                                      1 -    Mustafa Yılmaz                                                  İkinci Başkan

                                      2 -    Sefer Bakır                                                          Üye