26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2010/90

             Kazım Çalışkan'ın istifası nedeniyle boşalan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                               M. DEMİR                    M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

          E. GÜNAY                             B. ATALAY                           E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

15/2/2010 TARİHLİ VE 2010/90 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

                          ADI VE SOYADI:                                 ADAY GÖSTEREN KURUM:

                          Suat EVCİMEN                                      Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel

                                                                                          Müdürlüğünün İlgilendirildiği Bakanlık