26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    25 Şubat 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-2540

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Dünyanın İçinde Bulunduğu Ekonomik Kriz, Krize Karşı Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Türkiye ile İsviçre Arasında Ekonomi Alanında İşbirliği” konulu toplantıya katılmak üzere; 26 Şubat 2010 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          25 Şubat 2010

       B.01.0.KKB.01-06-74-126

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25/2/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2540 sayılı yazınız.

             “Dünyanın İçinde Bulunduğu Ekonomik Kriz, Krize Karşı Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Türkiye ile İsviçre Arasında Ekonomi Alanında İşbirliği” konulu toplantıya katılmak üzere, 26 Şubat 2010 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI