26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

TEBLİĞ

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden:

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN

ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 7 NCİ MADDESİNE GÖRE

YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ VE SERTİFİKA

BEDELLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA

ÖDENECEK BÖLÜMÜ HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NUMARASI: 2010/2

             5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 2010 yılında yürütülecek yetkilendirme, eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller ve ücretler Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 29/12/2009 tarihli ve 2009/08 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

2010 Yılında Uygulanacak

Bedeller ve Ücretler

Yetki Belgesi Bedeli (Üniversiteler ve meslek odaları)

5.000,00 TL

Yetki Belgesi Bedeli (Şirketler)

5.000,00 TL

Enerji Yöneticisi Kursu Taban Ücretleri

1.000,00 TL

Enerji Yöneticisi Kursu Tavan Ücretleri

3.000,00 TL

Eğitim-Etüt-Proje Eğitimi Taban Ücretleri

1.000,00 TL

Eğitim-Etüt-Proje Eğitimi Tavan Ücretleri

3.000,00 TL

Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli

50,00 TL

Enerji yöneticisi sertifikası için Şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel

5,00 TL

 

             Kamu kurum ve kuruluşunda enerji yöneticisi olarak görevlendirilmek üzere, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine kurumlarınca gönderilenler için ilgili kurum ve kuruluşlarından herhangi bir ücret alınmayacaktır.

             Tebliğ olunur.