26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

TEBLİĞ

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE

VE 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNUN 3 ÜNCÜ VE 17/7 NCİ

MADDELERİNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN

İDARÎ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NUMARASI: 2010/1

             5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idarî para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usûle göre 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit ve ilân edilen 2009 yılı yeniden değerleme oranı olan %2,2 (iki virgül iki) oranında artırılmıştır. 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

 

5627 Enerji Verimliliği Kanunu’nun Onuncu Maddesinin;

Kanunda Öngörülen Para Cezaları (YTL)

2009 Yılında Uygulanan Para Cezaları (TL)

2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (TL)

(a ) bendinin 2 numaralı alt bendindeki ceza miktarları:

10.000 YTL

50.000  YTL

12.006 TL

60.032 TL

12.270 TL

61.352 TL

( a ) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

500 YTL

600 TL

613 TL

( a ) bendinin 7 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

5.000 YTL

6.003 TL

6135 TL

( a ) bendinin 8 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000 YTL

24.012 TL

24.540 TL

(a) bendinin 9 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000 YTL

24.012 TL

24.540 TL

 

             Tebliğ olunur.