12 Şubat 2010 Tarihli ve 27491 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2010 Tarihli ve 2010/06 sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2010 Tarihli ve 2010/07 sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2010 Tarihli ve 2010/08 sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri