30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2010/4

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine İlker ASTARCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/5

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

             – Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Kadriye Şanıvar OLGUN’un,

             – İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Necip EGÜZ’ün,

             – Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Mithat RENDE’nin,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/6

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

             – Araştırma ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Mehmet Hakan OLCAY’ın,

             – Avrupa Birliği Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcılığına, Ömer GÜCÜK’ün,

             – Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına, Ömer Burhan TÜZEL’in,

             – Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Aylin TAŞHAN’ın,

             – Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Murat Yavuz ATEŞ’in,

             – NATO ve Avrupa Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Lebibe Gülhan ULUTEKİN’in,

             – Denizcilik-Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına, Çağatay ERCİYES’in,

             – Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Murat KARAGÖZ’ün,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/10

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Yüksel AKYOL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/11

             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine İrfan COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/12

             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Sami ZEYBEK’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/13

             1 – Hatay Bayındırlık ve İskan Müdürü Orhan DAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/14

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Başmüfettişliğine Bakanlık Müfettişi Sıdıka Peri ŞİMŞİR’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/15

             1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Bakanlık Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı Haşem ASLAN’ın,

             Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu ve +1600 ek göstergeli Bakanlık Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı Abdullah İbrahim BÜYÜKKURT’un atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/16

             1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Bakanlık Müfettişliklerine Müfettiş Yardımcıları Nermin ŞİRİN AŞKIN, Ömer Faruk NANGIR, Birgül GÜLAYDIN, Zeynep ALTUNCU DEDE, Abdullah SAVAŞKAN, Numan DADAK, Ertan ŞAHAN, Hakan YURDAKUL, Mustafa Said YILDIZ, Mehmet Emin ŞEVİK, Halil İbrahim ÇİFTÇİ, Serdal ELMAS, Doğan ONUR, Ufuk KARAMAN ve Tarık AKDAŞ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/17

             1 – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Orhan ÖĞE’nin yeniden atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/18

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, aynı yer Başmüfettişi Metin SÜERDEM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/19

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hakkari İl Müdürlüğüne, Abdullah AKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/20

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Malatya İl Müdürlüğüne, Bestami ZABUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/21

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hatay İl Müdürlüğüne, Hamit AYGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/22

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aydın İl Müdürlüğüne, Karabük İl Müdürü Muhsin TEMEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76'ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/23

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yozgat İl Müdürlüğüne, Bayburt İl Müdürü Ünal KOÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/24

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bayburt İl Müdürlüğüne, Abdullah ERTUĞRUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/25

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Ahmet AÇIKGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/29

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Hayati ÇETİN’in atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/30

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer SEZGİN’in atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/31

             1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ŞİMŞEK’in yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri, gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/1/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı