29 Ocak 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27477

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUVEYT DEVLETİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ İÇİN

ORTAK KOMİTE KURULMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 5948                                                                                                Kabul Tarihi: 21/1/2010

             MADDE 1 – (1) 30 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/1/2010