28 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27476

YARGITAY ÜYELİKLERİNESEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

             Karar Tarihi    : 18.01.2010

             Karar No          : 55

             Yargıtay’da boş bulunan 34 (otuzdört) üyelik için gizli oyla yapılan seçim sonucunda,

             1- Ankara                                  Hâkimi                               20865           Hacı Hüseyin ÜNALDI

             2- Ankara                                  C.Başsavcısı                       21948           Hüseyin BOYRAZOĞLU

             3- Kadıköy                               Hâkimi                               21984           Aysel KOÇAK

             4- Sarıyer                                  Hâkimi                               23080           Mehmet ERDOĞAN

             5- Ankara                                  Hâkimi                               23094           İnci AYTAÇ

             6- İzmir                                     Hâkimi                               23778           Mustafa AYSAL

             7- Ankara                                  Hâkimi                               24379           Mehmet Nuri ÖZTÜRK

             8- Ankara                                  Hâkimi                               24456           Beyhan AZMAN

             9- Ankara                                  Tic.Mah.Bşk.                     25177           Refik Cemal HANEDAN

             10- Ankara                                Tic.Mah.Bşk.                     25567           Leyla Elen KÖKSAL

             11- Kartal                                 Hâkimi                               25642           Selma BELLEK

             12- İzmir                                   Hâkimi                               27830           Birol SONER

             13- Bakırköy                            Tic.Mah.Bşk.                     28124           Ali İNCEMAN

             14- Bakırköy                            Hâkimi                               28162           Mehmet ÇAMUR

             15- Üsküdar                              ACM Bşk.                         28356           Meryem ÜSTÜNER

             16- Ankara                                Hâkimi                               28532           Nilgün Zehra CANLI

             17- İstanbul                              Tic.Mah.Bşk.                     29307           Ayşe ŞENTÜRK

             18- Bakırköy                            Tic.Mah.Bşk.                     30151           Belkıs KARAKAŞ

             19- İzmir                                   Hâkimi                               30254           İrfan OKUR

             20- Ankara                                Tic.Mah.Bşk.                     30642           Ahmet TUNCAY

             21- Karşıyaka                           ACM Bşk.                         30696           Mehmet AKARCA

             22- Muğla                                 ACM Bşk.                         31539           Mustafa İsmet YÖRÜK

             23- Yargıtay                              Cumhuriyet Savcısı            23746           M. Şebnem GÜNAYDIN

             24- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    27595           Yakup ATA

             25- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    27743           Ahmet KARADAVUT

             26- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    27790           Ayşe TARTICI ÇEVİKBAŞ

             27- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    29143           Fahri AKÇİN

             28- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    29348           Doç. Dr. Adnan DEYNEKLİ

             29- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    29378           Ali ORHAN

             30- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    30131           Fikriye ERNALBANT

             31- Yargıtay                              Tetkik Hâkimi                    31551           Mete DUMAN

             32- Adalet Başmüfettişi                                                      22819           Halit BAYSOY

             33- Hukuk İşleri                       Genel Müdür Yrd.             27811           Hüsnü UĞURLU

             34- Adalet Bakanlığı                 Müsteşar Yardımcısı          30927           Hüseyin YILDIRIM'ın,

             Yargıtay üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.