19 Ocak 2010 Tarihli ve 27467 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin Birleşik Arap Emirlikleri Kısmının İptaline Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

—  Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/2)

—  Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri