31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (7. Mükerrer)

ATAMA KARARI

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11477

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliklerine;

             – Büyükelçi Ahmet ERTAY’ın,

             – Büyükelçi Yusuf BULUǒun,

             – Büyükelçi Bülent TULUN’un,

             – Büyükelçi Ertan TEZGÖR’ün,

             – Büyükelçi Fuat TANLAY’ın,

             2 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine;

             – Büyükelçi Mustafa Barlas ÖZENER’in,

             – Büyükelçi Muammer Doğan AKDUR’un,

             – Büyükelçi Mehmet Murat OĞUZ’un,

             – Büyükelçi Fatma Serpil ALPMAN’ın,

             – Büyükelçi Osman ULUKAN’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             3 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                      31/12/2009

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı