24 Aralık 2009 Tarihli ve 27442 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARARLAR

—  Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesine Bağlı Savran Beldesinin İsminin “Serban” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

—  Niğde İli Ulukışla İlçesine Bağlı Aktoprak Beldesinin İsminin “Kılan” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi