22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 3460                                                                                             Karar Tarihi: 17/12/2009

             Kurul Başkanlığının 15/12/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 7/12/2009 tarih ve BDDK.UYI.72.1-21770 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında “hızlı para transferi işlemlerine aracılık” konusunda Anadolubank A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine

             karar verilmiştir.