22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

             Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16 olarak tespit edilmiştir.

             Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.