22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

TEBLİĞ

                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

              Karar Tarihi         :   16/12/2009

              Karar No                :   2009/62

              İşyeri                      :   Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                                  -Vali Nihat Üçyıldız Cad. Özel İdare İşhanı  Kat: 5 BAYBURT

                                                  -Erzurum Yolu Üzeri Eski Köy Hizmetleri Müdürlüğü Binası

                                                  BAYBURT

              B.M. Dosya No      :   758.69, 456.69 

              Tespiti İsteyen      :   Bayburt İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

              İnceleme                :   Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen ana faaliyet konuları ile 5286 sayılı Kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin devredilmesi sebebiyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği işyerlerinde ağırlıklı olarak yürütülen “Köy yollarının yapımı, bakımı, onarımı ile karla mücadele, köylerin içme suyu tesislerinin ve kanalizasyon işlerinin yapımı, köylerde imar çalışmaları, yapılaşma ve çevre düzenlemesi” işlerinin  “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı, işyerlerinde yapılan büro işlerinin ise asıl işe yardımcı işler niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

                Karar: Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı  “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.