14 Aralık 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27432

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

             Esas Sayısı      : 2007/1 (Siyasi Parti-Kapatma)

             Karar Sayısı    : 2009/4

             Karar Günü     : 11.12.2009

KARAR

             Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 16.11.2007 günlü, SP.135. Hz. 2007/2 sayılı İddianamesi ile Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılması istenilmekle gereği görüşülüp düşünüldü:

             1- Demokratik Toplum Partisi’nin, eylemleri yanında terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği anlaşıldığından, Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 101. ve 103. maddeleri gereğince KAPATILMASINA,

             2- Beyan ve eylemleriyle Parti’nin kapatılmasına neden olan kurucuları dahil üyelerinden; Abdulkadir FIRAT, Abdullah İSNAÇ, Ahmet AY, Ahmet ERTAK, Ahmet TÜRK, Ali BOZAN, Ayhan AYAZ, Aydın BUDAK, Ayhan KARABULUT, Aysel TUĞLUK, Bedri FIRAT, Cemal KUHAK, Deniz YEŞİLYURT, Ferhan TÜRK, Fettah DADAŞ, Hacı ÜZEN, Halit KAHRAMAN, Hatice ADIBELLİ, Hilmi AYDOĞDU, Hüseyin BEKTAŞOĞLU, Hüseyin KALKAN, İbrahim SUNKUR, İzzet BELGE, Kemal AKTAŞ, Leyla ZANA, Mehmet Salih SAĞLAM, Mehmet Veysi DİLEKÇİ, Metin TEKÇE, Murat AVCI, Murat DAŞ, Musa FARİSOĞULLARI, Mustafa TUÇ, Necdet ATALAY, Nurettin DEMİRTAŞ, Orhan MİROĞLU, Sedat YURTTAŞ ve Selim SADAK’ın Anayasa’nın 69. maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına,

             3- Beyan ve eylemleriyle Parti’nin kapatılmasına neden olan Mardin Milletvekili Ahmet TÜRK ve Diyarbakır Milletvekili Aysel TUĞLUK’un milletvekilliklerinin, Anayasa’nın 84. maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte sona ermesine,

             4-  Parti tüzel kişiliğinin kapatma kararının verildiği tarihte sona ermesine,

             5- Davalı Parti’nin bütün mallarının 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi gereğince Hazine’ye geçmesine,

             6- Gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi uyarınca Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,

             11.12.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

                       Başkan                                                      Başkanvekili                                                          Üye

                  Haşim KILIÇ                                    Osman Alifeyyaz PAKSÜT                                      Sacit ADALI

 

 

                         Üye                                                               Üye                                                                 Üye

       Fulya KANTARCIOĞLU                                Ahmet AKYALÇIN                                          Mehmet ERTEN

 

 

                         Üye                                                               Üye                                                                 Üye

              A. Necmi ÖZLER                                      Serdar ÖZGÜLDÜR                                         Şevket APALAK

 

 

                                                       Üye                                                                     Üye

                                              Serruh KALELİ                                            Zehra Ayla PERKTAŞ