10 Aralık 2009 Tarihli ve 27428 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5928   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5929   2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5933   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   İçişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—   İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 14)

—   Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 75)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar