10 Kasım 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27402

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    9 Kasım 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-13229

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Avrasyadaki Türk Girişimcileri Özelinde Rusya” konulu toplantıya katılmak üzere; 10 Kasım 2009 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          9 Kasım 2009

      B.01.0.KKB.01-06-351-716

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/11/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13229 sayılı yazınız.

             “Avrasyadaki Türk Girişimcileri Özelinde Rusya” konulu toplantıya katılmak üzere, 10 Kasım 2009 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI