10 Kasım 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27402

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    9 Kasım 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-13227

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İpek Yolu Ülkeleri Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılmasında Gümrük İdarelerinin Rolü Konulu 2. Uluslararası Foruma katılmak üzere; 10 Kasım 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          9 Kasım 2009

      B.01.0.KKB.01-06-349-714

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/11/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13227 sayılı yazınız.

             İpek Yolu Ülkeleri Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılmasında Gümrük İdarelerinin Rolü Konulu 2. Uluslararası Foruma katılmak üzere, 10 Kasım 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI