10 Kasım 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27402

TBMM KARARI

(10/333, 334, 335) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No: 950                                                                                                              Karar Tarihi: 03/11/2009

 

             Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/333, 334, 335) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 03/11/2009 tarihli 12 nci Birleşiminde 05/11/2009 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.