5 Kasım 2009 Tarihli ve 27397 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15511     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın  Onaylanması Hakkında Karar

2009/15518     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan “Savunma Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞ

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ