16 Ekim 2009 Tarihli ve 27378 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15477     2000’li Yılların Taktik Muhabere Sistemlerini Tanımlayan Standardizasyon Anlaşmalarının Geliştirilmesi Mutabakat Muhtırası (TACOMS POST-2000) 2 nci Değişiklik Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15499     Diplomatik, Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport Hamili Suriye Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde, İkamet Sürelerinin 180 Gün İçinde 90 Günü Aşmaması Kaydıyla Tek Taraflı Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

2009/15500     Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Enez Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/7)