4 Ekim 2009 Tarihli ve 27366 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15455    Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili 25 Temmuz 1996 Tarihli Anlaşma Çerçevesinde Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşmanın 1 No’lu Protokolünü Değiştiren 1/2009 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2009/15479 Bazı Valilerin Görev Yerlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Yaşar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği