28 Ağustos 2009 Tarihli ve 27333 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15309     İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—     Devlet, Maliye, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARI

—    Antalya İli Alanya İlçesine Bağlı Cikcilli, Oba, Çıplaklı, Tosmur ve Kestel Belediyeleri ile Asmaca, Paşaköy ve Mahmutseydi Köylerinin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Alanya Belediyesi Sınırları İçine Katılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Acıbadem Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Kimsesiz Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uludağ Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:ÖSG-2009/21)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:ÖSG-2009/22)

—  2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2009 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmalara Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi