4 Ağustos 2009 Tarihli ve 27309 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15277     Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15278     İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/7/2009 Tarihli ve 3280 Sayılı Kararı