3 Ağustos 2009 Tarihli ve 27308 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği

—  Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği