30 Haziran 2009 Tarihli ve 27274 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

—  Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 2)

—  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 2 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar