13 Haziran 2009 Tarihli ve 27257 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 3)

—  Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10, K: 2009/7 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/85, K: 2009/8 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)