12 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27256

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15064

             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 10/6/2009 tarihli ve 10030 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İlİdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

         R.AKDAĞ                             B. ATALAY                            B. ATALAY                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                 

        M.M. EKER                             N. ERGÜN                               N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.     Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                        

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

11/6/2009 TARİHLİ VE 2009/15064 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI VE SOYADI                                   ESKİ GÖREVİ                                   YENİ GÖREVİ

Selahattin HATİPOĞLU                         Balıkesir Valisi                                     Merkez Valisi

Nusret MİROĞLU                                  Hatay Valisi                                         Merkez Valisi

M.Lütfullah BİLGİN                               Kırşehir Valisi                                      Merkez Valisi

M.Asım HACIMUSTAFAOĞLU         Nevşehir Valisi                                    Merkez Valisi

Veysel DALMAZ                                   Sivas Valisi                                          Merkez Valisi

Yusuf YAVAŞCAN                                Şanlıurfa Valisi                                     Merkez Valisi

M.M.Kayhan KAVAS                            Uşak Valisi                                          Merkez Valisi

M.Bahrettin DEMİRER                          Kırıkkale Valisi                                    Merkez Valisi

M. Celalettin LEKESİZ                           Amasya Valisi                                     Hatay Valisi

Cengiz AYDOĞDU                                Artvin Valisi                                        Kırklareli Valisi

Mustafa TAŞKESEN                              Giresun Valisi                                      Tunceli Valisi

Mehmet Ufuk ERDEN                            Kars Valisi                                           Kırşehir Valisi

Hüseyin Avni COŞ                                  Kırklareli Valisi                                    Aydın Valisi

Osman AYDIN                                        Konya Valisi                                        Nevşehir Valisi

H.İbrahim DAŞÖZ                                  Malatya Valisi                                     Amasya Valisi

Aydın Nezih DOĞAN                            Tekirdağ Valisi                                     Konya Valisi

Nuri OKUTAN                                       Trabzon Valisi                                     Şanlıurfa Valisi

Mustafa YAMAN                                   Tunceli Valisi                                       Giresun Valisi

Özdemir ÇAKACAK                              Van Valisi                                            Uşak Valisi

Dr.Recep KIZILCIK                               Batman Valisi                                      Trabzon Valisi

Zübeyir KEMELEK                                Osmaniye Valisi                                  Tekirdağ Valisi

Ahmet TURHAN                                    Develi Kaymakamı                              Batman Valisi

Hakan Yusuf GÜNER                             Nizip Kaymakamı                               Kırıkkale Valisi

Ahmet KARA                                         Mülkiye Başmüfettişi                         Kars Valisi

Münir KARALOĞLU                            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi           Van Valisi

                                                                 Genel Sekreteri

Ali KOLAT                                             Emniyet Genel Müdürlüğü                  Sivas Valisi

                                                                 Genel Müdür Yardımcısı

Yılmaz ARSLAN                                     Mülkiye Başmüfettişi                         Balıkesir Valisi

Doç.Dr.M.Ulvi SARAN                         Mülkiye Başmüfettişi                         Malatya Valisi

Mustafa YEMLİHALIOĞLU                 Mülkiye Başmüfettişi                         Artvin Valisi

Celalettin CERRAH                                İstanbul Emniyet Müdürü                   Osmaniye Valisi