11 Haziran 2009 Tarihli ve 27255 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karayolu Taşıma Yönetmeliği

—  Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 72)

—  İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

—  2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/5/2009 Tarihli ve 2108/30 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/69, K: 2009/6 Sayılı Kararı (27/5/2004 Tarihli ve 5179 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/70, K: 2009/7 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 ve 4/6/1985 Tarihli ve 3213 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 26/5/2004 Tarihli ve 5177 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/7, K: 2009/29 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)