5 Haziran 2009 Tarihli ve 27249 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5900   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15017   2008-2009 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın, Sakaroz Kökenli Şekerler İçin Ayrılan Kotayla İlgilendirilmeksizin % 25 Oranında Artırılması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—      Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—      Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—      Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—      Maliye, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİK

2009/15012    Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—      Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları ile İlgili 2009/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—      Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2009/3)

—      İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

—      Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2009/17 Sayılı Kararı (24/5/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanun ile İlgili)

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2007/96, K: 2009/34 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2006/154, K: 2009/35 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2007/46, K: 2009/36 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2007/22, K: 2009/37 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2007/85, K: 2009/42 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2008/3, K: 2009/44 Sayılı Kararı (30/4/1992 Tarihli ve 3797 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1998    Tarihli ve 4359 Sayılı Kanun ile İlgili)

—      Anayasa Mahkemesinin E: 2009/23, K: 2009/56 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

—      Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar