4 Haziran 2009 Tarihli ve 27248 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/43)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/5 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/28 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/3 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/29 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/38 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/33 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/18 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/38 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/27 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/39 Sayılı Kararı