15 Mayıs 2009 Tarihli ve 27229 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/14947     Rize Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14955     8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2009/14956     Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bulunan Arazi ve Üzerinde Kalan Muhdesatların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2009/14957     Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

—   Hükümlü Mustafa VARLIK'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/6)

—   Hükümlü Hasan Hüseyin SEVİM'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/7)

—   Hükümlü Murat YILMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/8)

 

ATAMA KARARI

—   Başbakanlığa Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

—   Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/44)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Kararlar