3 Mayıs 2009 Tarihli ve 27217 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/14821     Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Arasında “Mahkeme Yönetim Sistemine Destek” ve “Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik”e Dair Avrupa Topluluğu/Avrupa Konseyi Ortak Projeleri Çerçevesinde Avrupa Konseyi Sekreteryası’nın Türkiye’de (Ankara) Kurulmuş Olan Program Destek Ofisi'ne İlişkin Olarak İmzalanan “Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/14864     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Getirilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (No: 70)

—  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ

      (No: 146)