10 Şubat 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27137

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2009/14601

             Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak Ahmet Hamsici’nin görevlendirilmesi; Adalet Bakanlığının 26/1/2009 tarihli ve 4730 sayılı yazısı üzerine, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                   H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                        K. TÜZMEN                                              N. ÇUBUKÇU                                              M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                            Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                            Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                          E. BAĞIŞ                                                  M. A. ŞAHİN                                              M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                            Devlet Bakanı                                             Adalet Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı

                 B. ATALAY                                             A. BABACAN                                           K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                          Dışişleri Bakanı                                          Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı

                  F. N. ÖZAK                                                 R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM                                        M. Z. ÇAĞLAYAN

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                               Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı                            Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

                                                 F. ÇELİK                                                        M. Z. ÇAĞLAYAN                                                E. GÜNAY

                               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

                                                                             E. GÜNAY                                                                   V. EROĞLU

                                                                 Kültür ve Turizm Bakanı                                            Çevre ve Orman Bakanı