8 Şubat 2009 Tarihli ve 27135 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/21)

 

KURUL KARARI

— Devlet Muhasebesi Standardı 5 - Borçlanma Maliyetleri

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 7/2/2009 Tarihli ve 76 Sayılı Kararı