7 Şubat 2009 Tarihli ve 27134 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)

— Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/7)