6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                              2 Şubat 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-1358

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Şubat 2009 tarihinde Almanya FederalCumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı EgemenBAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, DevletBakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    2 Şubat 2009

   B.01.0.KKB.01-06-34-2009-67

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/2/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1358 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2009 tarihinde Almanya FederalCumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı EgemenBAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, DevletBakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI