6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

DÜZELTME

             31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2009/ÖİB-K-01 ve 2009/ÖİB-K-02 sayılı Kararlarında “ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI” şeklinde yer alan başlık, adı geçen Başkanlığın 3/2/2009 tarihli ve 755 sayılı yazısı üzerine “KARAR” olarak düzeltilmiştir.