5 Şubat 2009 Tarihli ve 27132 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ile İlgili 2009/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26/1/2009 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı