4 Şubat 2009 Tarihli ve 27131 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2009/14581    Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2009/14595    Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Bilecik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Bilecik Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Bilecik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı) (Sıra No: 2)

—  Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği (No: 2008/67)

—  Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi

—  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar