29 Ocak 2009 Tarihli ve 27125 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/14597    Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2009/14598    Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik

     Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/1)

—  Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine

      Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)

—  Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

—  Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/158, K: 2008/150 Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/64, K: 2008/154 Sayılı Kararı (29/6/2006 Tarihli ve 5535 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/73, K: 2008/158 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/4/2007

     Tarihli ve 5626 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46, K: 2008/163 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/2, K: 2008/5 Sayılı Kararı (2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/99, K: 2008/120 Sayılı Kararı (25/2/2003 Tarihli ve 4811 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/95, K: 2008/156 Sayılı Kararı (12/12/2003 Tarihli ve 5020 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/66, K: 2008/157 Sayılı Kararı (15/5/2007 Tarihli ve 5661 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/58, K: 2008/178 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 14/6/1989

      Tarihli ve 3574 Sayılı Kanun ile İlgili)