22 Ocak 2009 Tarihli ve 27118 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği

—  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/26 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/3)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)