8 Kasım 2008 Tarihli ve 27048 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/78)

 

ATAMA KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

—   Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik

—   Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/79)

 

KURUL KARARI

—   Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/9/2008 Tarihli ve 4371 Sayılı Kararı