8 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27048

KURUL KARARI

             Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

             Karar No        : 4371

             Karar Tarihi  : 10.09.2008

             Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in 13 üncü maddesinin uygulanması ile ilgili bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.

             1 – Türkiye’de, Türkçe sağlık uyarılı olarak üretilen ve ihraç edilen tütün mamullerinin birim paket ve grupmanlarının üzerinde, açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde devamlı surette olmak üzere,

             “……………….’ye ihracat amacıyla Türkiye’de üretilmiştir.”

             İbaresine yer verilmesini,

             2 – “………………” olarak belirtilen yere, ihracat yapılacak ülke isminin yazılmasını,

             3 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını ve yayım tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girmesini,

            Karar altına almıştır.